อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดใส่ถ่าน(สโมคแบบใส่ถ่าน)


     อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดใส่ถ่าน 9V ใช้สำหรับตรวจจับควันในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งตู้คอนโทล ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินสายไฟ ไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียง เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย ห้องพัก ห้องเก็บของ ฯลฯ

     วิธีติดตั้ง เพียงแค่ใส่ถ่านขนาด 9V ภายในอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้ทันทีและยังสามารถนำอุปกรณ์เคลื่อนย้ายไปวางยังจุดต่างๆได้ จะยึดติดกับฝ้าหรือจุดต่างๆที่มีความเหมาะสมภายในที่พักอาศัยได้ทันที

     ขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์  เมื่อใส่ถ่านขนาด 9V แล้ว อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาวะปกติหลอด LED จะมีไฟกระพริบ 1 ครั้งภายในทุกๆ 20-30 วินาที เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันหลอด LED จะมีไฟติดและมีเสียงสัญญาณดังภายในตัว(ความดังของเสียงอยู่ที่ 85dB) หลังจากนั้นเมื่อควันจางหายไปอุปกรณ์ก็จะหยุดส่งสัญญาณเสียงหรือถ้าต้องการหยุดเสียงทันทีก็สามารถถอดถ่านที่ใส่ภายในอุปกรณ์ออกมา