ถังดับเพลิง ชนิด Co2
ขนาด 5lbs, 10lbs, 15lbs, 50lbs


ถังดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2
ตัวถังดับเพลิงทำด้วย  Alloy  Steel  มาตรฐาน  BS 5045  (ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ)
ขนาด  5 lb. , 10 lb. , 15 lb. , 50 lb.
ลักษณะ : ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฉีดออกมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งคล้ายหิมะ  ประสิทธิภาพในการดับไฟ  เป็นตัวลดอุณหภูมิความร้อนสกัดออกซิเจน  ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมาะสำหรับดับไฟประเภท  ไฟฟ้าแรงต่ำ 
(อุปกรณ์เครื่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ)  ของเหลวไวไฟ
CLASS : B C
สำหรับติดตั้งบริเวณ  ห้องทดลอง ห้องปรุงอาหาร  เวิร์คช็อพ ฯลฯ