ถังดับเพลิงชนิด HALON 1211 (BCF)
ขนาด 5lbs, 10lbs, 15lbs, 20lbs


ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย  BCF (Halon 1211)
ตัวถังดับเพลิงทำด้วยเหล็กพ่นสีเหลือง
ขนาด  5 lb. , 10 lb. , 15 lb. , 20 lb.
ลักษณะ : ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยเป็นแก๊สเหลวระเหยฉีดออกมาเป็นสเปรย์  ประสิทธิภาพในการดับไฟสูง 
ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า  ไม่สกปรก  ไม่ทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
CLASS : A B C
สำหรับติดตั้งบริเวณห้องคอนโทรล  ตู้ตวบคุมไฟฟ้า ฯลฯ