ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง
ขนาด 2 lbs, 3 lbs, 5lbs, 10lbs, 15lbs, 20lbs, 50lbs

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ตัวถังดับเพลิงมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.332-2537) 
ขนาด 2 lb. , 3 lb. , 5 lb. , 10 lb. , 15 lb. , 20 lb. , 50 lb. 
ลักษณะ : ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งฉีดออกมาเป็นฝุ่นละออง  ประสิทธิภาพในการดับเพลิงได้ทุกประเภทเอนกประสงค์ ตัวยาเคมีไม่เสื่อมคุณภาพ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน  เหมาะสำหรับดับไฟประเภท  ไม้  ผ้า  กระดาษ ฯลฯ
CLASS : A B C
สำหรับติดตั้งบริเวณที่โล่งแจ้ง  ในอาคาร  หรือโรงงานอุตสาหกรรม