ถังดับเพลิง ชนิด HALOTRON (CLEAN AGENT)
ขนาด 10lbs, 15lbsถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย Clean  Agent  พร้อมบรรจุน้ำยา  HALOTRON  มาตรฐาน  UL  LISTED  ตัวถังดับเพลิงทำด้วยเหล็กพ่นสีเขียว
ขนาด  10 lb. , 15 lb.
ลักษณะ : ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยเป็นแก๊สเหลวระเหยฉีดออกมาเป็นสเปรย์  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม  ชนิดปลอดสาร  BROMINE  ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า  ไม่สกปรก  ไม่ทำลายคอมพิวเตอร์ ไม่ทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพง 
และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์  ใช้ดับไฟได้ทุกชนิด 
CLASS : A B C
สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงาน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องไฟฟ้า