ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ตัวถังดับเพลิงมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.332-2537) 
ขนาด 2 lb. , 3 lb. , 5 lb. , 10 lb. , 15 lb. , 20 lb. , 50 lb. 
ลักษณะ : ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งฉีดออกมาเป็นฝุ่นละออง  ประสิทธิภาพในการดับเพลิงได้ทุกประเภทเอนกประสงค์ ตัวยาเคมีไม่เสื่อมคุณภาพ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน  เหมาะสำหรับดับไฟประเภท  ไม้  ผ้า  กระดาษ ฯลฯ
CLASS : A B C
สำหรับติดตั้งบริเวณที่โล่งแจ้ง  ในอาคาร  หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
 
 
ถังดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2
ตัวถังดับเพลิงทำด้วย  Alloy  Steel  มาตรฐาน  BS 5045  (ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ)
ขนาด  5 lb. , 10 lb. , 15 lb. , 50 lb.
ลักษณะ : ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฉีดออกมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งคล้ายหิมะ  ประสิทธิภาพในการดับไฟ  เป็นตัวลดอุณหภูมิความร้อนสกัดออกซิเจน  ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมาะสำหรับดับไฟประเภท  ไฟฟ้าแรงต่ำ 
(อุปกรณ์เครื่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ)  ของเหลวไวไฟ
CLASS : B C
สำหรับติดตั้งบริเวณ  ห้องทดลอง ห้องปรุงอาหาร  เวิร์คช็อพ ฯลฯ
 
 
 
ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมสะสมแรงดัน 
(ตัวถังดับเพลิงทำด้วยสแตนเลส)  พร้อมน้ำยาโฟม  AFFF 3% - 6% 
ขนาด  บรรจุ  2.5  แกลลอน  (9  ลิตร)  ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
ลักษณะ : ตัวถังดับเพลิงทำด้วยสแตนเลสภายในเป็นน้ำยาโฟม  เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจาก  ไม้  กระดาษ  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทุกชนิด  ยาง 
CLASS : A B
สำหรับบ้านพักอาศัย  ร้านจำหน่ายน้ำมัน  และสี  ปั๊มน้ำมัน  โรงงาน ฯลฯ
 
 
 
ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย Clean  Agent  พร้อมบรรจุน้ำยา  BF-2000    มาตรฐาน  UL  LISTED  ตัวถังดับเพลิงทำด้วยเหล็กพ่นสีเขียว
ขนาด  10 lb. , 15 lb.
ลักษณะ : ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยเป็นแก๊สเหลวระเหยฉีดออกมาเป็นสเปรย์  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม  ชนิดปลอดสาร  BROMINE  ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า  ไม่สกปรก  ไม่ทำลายคอมพิวเตอร์ ไม่ทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพง 
และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์  ใช้ดับไฟได้ทุกชนิด 
CLASS : A B C
สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงาน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องไฟฟ้า