DIESEL FIRE PUMP & CONTROLLER

 

Fire Pump Controller
For Diesel Driven Fire Pump

 

Jock Pump


Jockey Pump Controllers

 

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ทำงาน
ลักษณะของปัญหา
 
1. เครื่องยนต์ไม่ทำงาน หรือร้อน
  2. สูบน้ำไม่ขึ้น
  3. แหล่งจ่ายไฟฟ้าถูกตัด
แนวทางแก้ปัญหา
  1. เครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลให้กำลังได้คงที่ และ    น้ำมันดีเซลก็นับว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับแก๊สโซลีนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เบนซิน
   อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์ทุกชนิดจะต้องเดินอยู่เป็นประจำ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะสตาร์ทไม่ติด ดังนั้นในกรณีที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นแบบที่ปั่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จะต้องมีการทดสอบเดินเครื่องเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เครื่องยนต์ดีเซลนี้จะอาศัยน้ำในระบบในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ไม่ได้ใช้หม้อน้ำเหมือนกับในรถยนต์ ดังนั้น หากน้ำในระบบมีปัญหาหรือระบบท่อน้ำระบายความร้อนมีปัญหา เครื่องยนต์ก็จะร้อนจนถึงขั้นชาฟท์ละลาย หรือกระบอกสูบละลายติดกับเสื้อสูบได้
  2. การสูบน้ำไม่ขึ้น จะเกิดในกรณีที่ถังสำรองน้ำดับเพลิงอยู่ใต้เครื่องสูยน้ำดับเพลิง หรือเป็น Negative Suction และเนื่องจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ได้ทำงานประจำ ดังนั้น หากฟุตวาล์วค้างหรือรั่วก็อาจจะทำให้ไม่มีน้ำในท่อทางดูด และทำให้ดูดน้ำไม่ชึ้น ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้จะต้องจัดให้มีถังเติมล่อน้ำ (Priming Tank) และต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าท่อทางดูดมีน้ำอยู่เต็ม หากเป็นไปได้ควรติดตั้งให้ถังน้ำอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเพื่อให้เป็น Positive Suction ปัญหาดังกล่าวนี้ก็จะไม่มีรวมทั้งปัญหาในข้อ 1 ก็จะลดลงด้วย
  3. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงยังมีชนิดที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากการปั่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีปัญหาการสตาร์ทของเครื่องยนต์ คือจะทำงานทันทีเมื่อความดันน้ำลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้ ราคาถูกกว่า และการบำรุงรักษาน้อยกว่า
  อย่างไรก็ตามการใช้ไฟฟ้าจะต้องมั่นใจว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะไม่ถูกตัดเมื่อใช้งาน และควรจะมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้ในการนี้
  4. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและถังสำรองน้ำดับเพลิงควรจะอยู่ภายนอกโรงงานหรือโกดังที่ป้องกัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแผงควบคุมและวาล์วควบคุมต่างๆ
  5. น้ำบริเวณก้นถังสำรองน้ำดับเพลิงมักจะนำไปใช้ไม่ได้เต็มที่ และเครื่องสูบน้ำจะดูดลมเข้าไปด้วย ทำให้ปริมาณการสูบน้ำไม่ดี ดังนั้นควรจะทำท่อหัวดูดน้ำในถังน้ำ ทำแผ่นกันน้ำวน (Voster Plate) ที่ท่อทางดูดไว้ด้วย การคำนวณปริมาณกักเก็บน้ำจะต้องคำนวณเผื่อน้ำก้นถังที่ใช้ไม่ได้นี้ด้วย
  ถังสำรองน้ำดับเพลิงควรจะแยกจากถังน้ำประปาเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำสำรองสำหรับการดับเพลิงและเพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับน้ำประปา เนื่องจากน้ำในระบบดับเพลิงอาจจะสกปรกได้ และในการทดสอบประจำสัปดาห์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะปล่อยน้ำกลับลงถัง
  6. ท่อไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลไม่ควรจะต่อยาวเกินไป โดยทั่วไปไม่ควรจะยาวเกิน 6 - 8 เมตร